„Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”.

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową „Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych” która odbędzie się w dniach 6–7.11.2023 r. Do udziału w spotkaniu naukowym zapraszamy personel medyczny, specjalistów z obszaru zdrowia publicznego i dziedzin pokrewnych, nauk podstawowych oraz studentów kierunków medycznych, stowarzyszenia pacjenckie i gości indywidulanych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w obszarze badań klinicznych.

Celem konferencji będzie zbadanie i próba zdefiniowania wyzwań środowiska badań klinicznych w Polsce oraz ośrodków zagranicznych, w obecnej sytuacji pandemicznej. Omówienie kierunków innowacji w gronie doświadczonych specjalistów z zakresu zarządzania badaniami klinicznym oraz głównych badaczy i pacjentów, współtwórców badań klinicznych, reprezentujących polskie i międzynarodowe środowisko naukowe, biznesowe oraz przedstawicieli administracji publicznej. Tematem dyskusji będą nowe strategie i wyzwania jakie pojawiają się w obszarze badań klinicznych, dotyczące wprowadzanych innowacji i zastosowania nowych metod badawczych, w tym wykorzystania analityki danych i AI, w badaniach klinicznych. Webinary zagraniczne będą transmitowane w j. angielskim.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie obecności pacjenta, współtwórcy całego procesu badania klinicznego, z udziałem stowarzyszeń pacjenckich – partnerów panelu. Ta część konferencji została zaplanowana w module otwartym dla środowiska medycznego, stowarzyszeń pacjenckich oraz osób indywidualnych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o badaniach klinicznych, są w badaniach klinicznych lub rozważają udział w badaniach.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Spotkanie stacjonarne odbędzie się w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie, oraz on-line, po zalogowaniu na stronie konferencji.
Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w naszym wydarzeniu

Dr n. med. Marek Tombarkiewicz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Agnieszka Ryniec, MBA
Dyrektor ABM
Członek Komitetu Organizacyjnego
Partner Merytoryczny Konferencji

Patroni merytoryczni

Konsultant Krajowy w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej

Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii

Konsultant Krajowy ds. Farmacji Klinicznej

Konsultant Krajowy w dziedzinie Farmakologii Klinicznej

Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii

Konsultant Krajowy w dziedzinie Immunologii Klinicznej

Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

Patroni medialni

informacje

ORGANIZATOR
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher

ORGANIZATOR
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

tel. +48 22 642 09 40

e-mail: biuro@medius.com.pl

KONFERENCJA HYBRYDOWA

Streaming odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*.
Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu do webinarium.

*NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz YandexseminariumStreaming

TERMIN KONFERENCJI
6-7 listopada 2023 r.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Spartańska 1, 02-637 Warszawa

lub

ONLINE

Uczestnicy otrzymają 7 punktów edukacyjnych

NOCLEGI

Koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. W sprawie rezerwacji noclegów należy kontaktować się bezpośrednio z recepcjami hoteli.

KOSZTY UCZESTNICTWA:
BEZPŁATNE

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • Dla osób uczestniczących osobiście:
  • udział w obradach,
  • poczęstunek w czasie przerw kawowych i lunch.
 • Dla osób uczestniczących online:
  • transmisję obrad,
  • możliwość zadawania pytań na czacie.
 

Program

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR, Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych, Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej, ekspert polsko-amerykańskich konsultacji w dziedzinie nauki i techniki przy MEiN
 • prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny MEDYCYNA XXI
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki Geriatrii z Pododziałem Chorób Wewnętrznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii
 • dr hab. n. med. Bartłomiej Kisiel, Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Wojskowego Instytutu Medycznego
 • dr n. med. Elżbieta Bylina, Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych, Agencja Badań Medycznych
 • dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, badacz, Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Reumatologia”
 • mec. Eunika Książkiewicz, członek Naczelnej Komisji Bioetycznej, Zastępca Dyrektora Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
 • dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR, Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych, Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej, ekspert polsko-amerykańskich konsultacji w dziedzinie nauki i techniki przy MEiN
 • prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii
 • mgr Agnieszka Ryniec, MBA – Dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych, Agencja Badań Medycznych
 • dr n. med. Elżbieta Bylina, Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych, Agencja Badań Medycznych
 • dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, badacz, Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Reumatologia”
 • Urszula Jaworska, Przedstawiciel Stowarzyszenia Pacjentów, Członek Naczelnej Komisji Bioetycznej, Prezes Fundacji im. Urszuli Jaworskiej
 • mgr Żaneta Pieczek, Kierownik Działu Promocji i Współpracy Międzynarodowej, Agencja Badań Medycznych
 • mgr Agnieszka Urban-Tychmanowicz, koordynator ds. projektów NIGRiR, redaktor czasopisma naukowego „Reumatologia”
 • dr inż. Justyna Noworyta-Głowacka, specjalista ds. nauki
 • mgr Iwona Jędrej, starszy spec. ds. nauki
 • mgr Joanna Ptaszyńska, specjalista ds. projektów
I DZIEŃ (6 LISTOPADA 2023)
9:00-9:25Otwarcie konferencji
dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor NIGRiR
dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes ABM
09:25-10:00 Sesja VIP:
• Jak zmienienia się obszar badań klinicznych w obecnej sytuacji pandemicznej/postpandemicznej?
• Czy zagrożenia epidemiczne są impulsem do zmian, rozwoju, innowacji w badaniach klinicznych?
• Jakie są wyzwania dla cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce?
Prowadzący:
dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor NIGRiR
Uczestnicy:
Piotr Węcławik, Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwo Zdrowia
Dariusz Dziełak, Dyrektor Biura Partnerstwa Publicznego i Innowacji NFZ
dr n. med. Rafał Staszewski, Zastępca Prezesa ds. finansowania badań ABM
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Rektor GUMed
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip Szymański, Collegium Medicum UKSW
10:00-10:15 Przerwa kawowa
10:15-11:45Sesja panelowa – część I
Moderatorzy:
dr hab. n. med. A. Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR
dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR
mgr Izabela Inglot-Szczebiot, Zastępca Kierownika Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR
10:15-10:30 Wykrywanie, analizowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych
Łukasz Błoch, Główny Specjalista ds. projektów naukowych ABM
10:30-10:45 Innowacje farmaceutyczne w obecnej sytuacji pandemicznej
prof. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
10:45-11:00 Innowacje w zarządzaniu danymi klinicznymi - opracowanie strategii wykorzystania analityki danych
Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Liderka Koalicja AI w Zdrowiu
11:00-11:15 Badania kliniczne w chorobach rzadkich, wykorzystanie ograniczonych zbiorów danych w badaniach nad chorobami rzadkimi oraz z mniejszą liczbą uczestników
dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR
11:15-11:30 Proces opracowywania strategii rozwoju badań klinicznych dla osiągnięcia sukcesu na wczesnym etapie. Leki biologiczne i biopodobne - czym są i co warto o nich wiedzieć?
dr n. med. Piotr Pierog, Członek Rady Biznesu Polskiej Sieci Badań Klinicznych przy ABM, The Copernicus Institute of New England (wykład online)
11:30-11:45Strategie globalizacji w badaniach klinicznych - łączenie krajów rozwiniętych i rozwijających się
Tomasz Szeląg, Dyrektor ds. operacji klinicznych, Ryvu Therapeutics S.A.
11:45-12:45Lunch
12:45-13:15Sesja panelowa – część II
Moderatorzy:
dr hab. n. med. A. Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR
dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR
mgr Izabela Inglot-Szczebiot, Zastępca Kierownika Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR
12:45-13:00 Azure OpenAI, medycyna i tekst – jak sztuczna inteligencja może uprościć prace z dużą ilością informacji.
Tomasz Kopacz, Architekt Technologiczny w Zdrowiu, Microsoft Sp. z o.o.
13:00-13:15Nauka przetwarzania informacji. W jaki sposób przedstawiać dane pracownikom służby zdrowia w przystępnym formacie?
Marcin Waszczuk, Specjalista ds. danych i sztucznej inteligencji, Microsoft Sp. z o.o.
13:15-13:45Sesja dyskusyjna – część III
Moderatorzy:
dr hab. n. med. A. Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR
dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR
mgr Izabela Inglot-Szczebiot, Zastępca Kierownika Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR
13:45Zakończenie I dnia Konferencji
14:30-17:30XII Zgromadzenie Ogólne Polskiej Sieci Badań Klinicznych
Sala Audytoryjna 109, 1 p., NIGRiR, ul. Spartańska 1
II DZIEŃ (7 LISTOPADA 2023)
9:00-9:15Otwarcie konferencji
dr hab. n. med. A. Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR
9:15-10:00 Sesja VIP:
Podmiotowa obecność pacjenta w badaniach klinicznych.
• Jakie są kluczowe kierunki zmian w zakresie komunikacji, edukacji i organizacji procesu badania klinicznego?
• Nowe innowacje dotyczące rekrutacji pacjentów do badania klinicznego, dostępność badania.
• Na czym polega budowanie partnerstwa między badaczami a pacjentami?
Prowadzący:
dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor NIGRiR
Uczestnicy:
Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
Magdalena Margasińska-Brach, Członek Rady Biznesu Polskiej Sieci Badań Klinicznych przy ABM, Dyrektor ds. prowadzenia badań klinicznych w Caidya
Urszula Jaworska, Członek Naczelnej Komisji Bioetycznej, Fundacja Urszuli Jaworskiej,
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii
prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii NIGRiR, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, Rektor UM MSC
10:00-10:15 Przerwa kawowa
10:15-12:00Sesja panelowa – część I
Moderatorzy:
dr hab. n. med. A. Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR
dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR
mgr Izabela Inglot-Szczebiot, Zastępca Kierownika CWBK NIGRiR
10:15-10:35 Tworzenie wartości opartej o kulturę skoncentrowaną na pacjencie w organizacji
mec. Bartłomiej Chmielowiec, MBA, Rzecznik Praw Pacjenta
dr n. med. Elżbieta Bylina, Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych ABM

10:35-10:55 Nowe innowacje w planowaniu i realizacji rekrutacji pacjentów do badania klinicznego
mgr Piotr Sawicki, Koordynator grupy roboczej ds. Ośrodków Badań Klinicznych przy GCPpl
10:55-11:15 Optymalizacja rekrutacji pacjentów w celu zapewnienia sukcesu badania
mgr Piotr Sawicki, Koordynator grupy roboczej ds. Ośrodków Badań Klinicznych przy GCPpl
11:15-11:35 Zasady Funkcjonowania Naczelnej Komisji Bioetycznej
mec. Eunika Książkiewicz, Członek Naczelnej Komisji Bioetycznej, Zastępca Dyrektora Wydziału Nauki i Finansowania Projektów ABM
11:35-12:00 Udział pacjentów w Komisji Bioetycznej i znaczenie jego głosu w badaniach klinicznych
Urszula Jaworska, Członek Naczelnej Komisji Bioetycznej, Fundacja Urszuli Jaworskiej
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:45Sesja panelowa – część II
Moderatorzy:
dr hab. n. med. A. Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR
dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR
mgr Izabela Inglot-Szczebiot, Zastępca Kierownika Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR
13:00-13:15Decentralizacja badań klinicznych – w jaki sposób pandemia wpłynęła na opiekę nad pacjentem włączonym do badania klinicznego?
Magdalena Margasińska-Brach, Członek Rady Biznesu Polskiej Sieci Badań Klinicznych przy ABM, Dyrektor ds. prowadzenia badań klinicznych w Caidya
Bartlomiej Kopacz, Senior Director, Country Head Site Management & Monitoring (SMM) Poland, Head of SMM TA Strategy and Portfolio Delivery (Rare Disease)
13:15-13:30Komunikacja między Badaczami a Pacjentami - budowanie zaufania
dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR, Kierownik Kliniki Rehabilitacji NIGRiR
13:30-13:45Rola edukacji w przygotowaniu pacjentów do udziału w badaniach klinicznych
Urszula Imiełowska, Specjalista ds. badań klinicznych ABM
13:45-14:15Sesja dyskusyjna – część III
Moderatorzy:
dr hab. n. med. A. Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR
dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR
mgr Izabela Inglot-Szczebiot, Zastępca Kierownika Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR
14:15Zakończenie II dnia Konferencji
14:45-17:30XII Zgromadzenie Ogólne Polskiej Sieci Badań Klinicznych
Sala Audytoryjna 109, 1 p., NIGRiR, ul. Spartańska 1

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Partnerzy główni

Partnerzy

Patron medialny

rejestracja

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673

w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „INNOWACJE2023”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana. W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, później niż 7 dni przed ich terminem Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

KONTAKT

MEDIUS SP. Z O.O.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa
strona WWW: medius.com.pl

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW
Ewa Sochan
obsługa uczestników
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

KONTAKT DLA SPONSORÓW
Anna Tkacz

key account manager
tel. 694-263-969
e-mail: anna.tkacz@medius.com.pl

SPRAWY LOGISTYCZNE
Krzysztof Pustoła
specjalista ds. logistyki
tel. 694-686-151
e-mail: k.pustola@medius.com.pl